Szczegóły ogłoszenia

NA/P/95/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,7 2018-04-10 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,0 2018-04-10 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018-04-10 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018-04-10 19
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018-04-10 53
Wykaz osób doc 35,0 2018-04-10 20
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018-04-10 20
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,0 2018-04-10 20
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,0 2018-04-10 19
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018-04-10 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018-04-25 5

Pobierz wszystkie dokumenty