Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.4.2018

"Wykonanie remontu leśniczówki i budynku gospodarczego w Leśnictwie Prochowiec."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 381,5 2018.04.09 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 3177,5 2018.04.09 63
ZAŁ. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 13,8 2018.04.09 51
ZAŁ. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 13,3 2018.04.09 56
ZAŁ. 3- Formularz Oferty docx 16,1 2018.04.09 50
ZAŁ. 4 - Kosztorys ofertowy pdf 2380,1 2018.04.09 52
ZAŁ. 5 - Przedmiar robót pdf 3056,7 2018.04.09 123
ZAŁ. 6 - Wzór umowy pdf 4282,3 2018.04.09 59
ZAŁ. 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 12467,1 2018.04.09 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 346,8 2018.04.24 51

Pobierz wszystkie dokumenty