Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.4.2018

"Wykonanie remontu leśniczówki i budynku gospodarczego w Leśnictwie Prochowiec."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 381,5 2018-04-09 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 3177,5 2018-04-09 24
ZAŁ. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 13,8 2018-04-09 23
ZAŁ. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 13,3 2018-04-09 24
ZAŁ. 3- Formularz Oferty docx 16,1 2018-04-09 20
ZAŁ. 4 - Kosztorys ofertowy pdf 2380,1 2018-04-09 22
ZAŁ. 5 - Przedmiar robót pdf 3056,7 2018-04-09 21
ZAŁ. 6 - Wzór umowy pdf 4282,3 2018-04-09 22
ZAŁ. 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 12467,1 2018-04-09 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 346,8 2018-04-24 5

Pobierz wszystkie dokumenty