Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-173/18

"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przewiązki P-A3-A4 - etap II - KC-zp.272-173/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,0 2018.04.09 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,5 2018.04.09 130

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.04.09 82
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018.04.09 88
Wykaz osób doc 42,0 2018.04.09 91
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018.04.09 86
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.04.09 86
Wzór umowny doc 227,0 2018.04.09 83
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2018.04.09 90
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.04.09 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,9 2018.04.18 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 25,8 2018.04.25 52
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.04.25 92

Pobierz wszystkie dokumenty