Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-173/18

"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przewiązki P-A3-A4 - etap II - KC-zp.272-173/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,0 2018-04-09 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,5 2018-04-09 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018-04-09 43
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2018-04-09 43
Wykaz osób doc 42,0 2018-04-09 41
Wzór formularza oferty doc 61,0 2018-04-09 42
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-04-09 39
Wzór umowny doc 227,0 2018-04-09 39
wzór wykazu robót budowlanych doc 48,5 2018-04-09 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018-04-09 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,9 2018-04-18 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 25,8 2018-04-25 9
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018-04-25 20

Pobierz wszystkie dokumenty