Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.3.2018

"Zadanie nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków" Cz. 3 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle", Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo - wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa" - etap II, Cz. 7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz z przepompownią WB - 11 i WB - 12", Cz. 10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW - 1", realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 146,6 2018-04-09 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 335,0 2018-04-09 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualizacja PFU rar 23390,5 2018-04-09 34
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,5 2018-04-09 26
Formularz oferty doc 142,0 2018-04-09 26
Harmongram rzeczowo-finansowy pdf 295,4 2018-04-09 33
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 150,0 2018-04-09 28
PFU - rys. zad. 2 cz.6 -etap II rar 76690,1 2018-04-09 28
PFU Opis pdf 1089,7 2018-04-09 34
Pismo o ogłoszeniu i publikacji doc 100,5 2018-04-09 25
Projekt umowy zadanie 2 cz. 3, 6 -etap I, 7 i 10 pdf 587,3 2018-04-09 26
wykaz osób doc 115,0 2018-04-09 25
wykaz robót doc 113,0 2018-04-09 29
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 109,0 2018-04-09 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 1 doc 1132,0 2018-04-23 6
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 1108,5 2018-04-24 4

Pobierz wszystkie dokumenty