Szczegóły ogłoszenia

ZP.WN.271.3.2018

"Zadanie nr 2 "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków" Cz. 3 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle", Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo - wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa" - etap II, Cz. 7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz z przepompownią WB - 11 i WB - 12", Cz. 10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW - 1", realizowanej w ramach projektu "ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY NIEPOŁOMICE" "

WODOCIĄGI NIEPOŁOMICE sp z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 146,6 2018.04.09 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 335,0 2018.04.09 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualizacja PFU rar 23390,5 2018.04.09 82
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 122,5 2018.04.09 57
Formularz oferty doc 142,0 2018.04.09 70
Harmongram rzeczowo-finansowy pdf 295,4 2018.04.09 68
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 150,0 2018.04.09 61
PFU - rys. zad. 2 cz.6 -etap II rar 76690,1 2018.04.09 72
PFU Opis pdf 1089,7 2018.04.09 79
Pismo o ogłoszeniu i publikacji doc 100,5 2018.04.09 58
Projekt umowy zadanie 2 cz. 3, 6 -etap I, 7 i 10 pdf 587,3 2018.04.09 60
wykaz osób doc 115,0 2018.04.09 64
wykaz robót doc 113,0 2018.04.09 62
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 109,0 2018.04.09 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - 1 doc 1132,0 2018.04.23 43
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 1108,5 2018.04.24 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 98,5 2018.05.18 81

Pobierz wszystkie dokumenty