Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-164/18

"Wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie KC-zp.272-164/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,3 2018-04-09 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 80,9 2018-04-09 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,3 2018-04-09 33
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2018-04-09 33
Wzór formularza oferty doc 27,8 2018-04-09 31
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-04-09 31
wzór umowy doc 227,0 2018-04-09 34
wzór Wykaz osób doc 38,5 2018-04-09 31
wzór wykazu wykonanych robót doc 44,0 2018-04-09 35
Wzór zobowiązania doc 91,0 2018-04-09 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 221,8 2018-04-10 33
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 225,5 2018-04-18 18
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 4 doc 215,4 2018-04-19 6
Powiadomienie o zmianach w SIWZ w zakresie warunku doc 220,4 2018-04-17 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2018-04-26 0
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018-04-26 3
Nowy 164 Dachy Wzór umowy NOWY doc 228,5 2018-04-19 4
NOWY OBOWIĄZUJĄCY Wzór formularza oferty doc 47,5 2018-04-10 26
Nowy wzór Wykaz osób doc 40,0 2018-04-17 10
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2018-04-10 21
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II doc 20,2 2018-04-17 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,6 2018-04-17 10
Wzór umowy NOWY doc 230,0 2018-04-18 9

Pobierz wszystkie dokumenty