Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-164/18

"Wykonywanie bieżących remontów dachów Uczelni w kompleksie budynków AGH w Krakowie KC-zp.272-164/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,3 2018.04.09 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 80,9 2018.04.09 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,3 2018.04.09 89
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2018.04.09 89
Wzór formularza oferty doc 27,8 2018.04.09 89
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.04.09 92
wzór umowy doc 227,0 2018.04.09 105
wzór Wykaz osób doc 38,5 2018.04.09 86
wzór wykazu wykonanych robót doc 44,0 2018.04.09 99
Wzór zobowiązania doc 91,0 2018.04.09 100

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 221,8 2018.04.10 94
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 3 doc 225,5 2018.04.18 111
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 4 doc 215,4 2018.04.19 97
Powiadomienie o zmianach w SIWZ w zakresie warunku doc 220,4 2018.04.17 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2018.04.26 52
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.04.26 71
Nowy 164 Dachy Wzór umowy NOWY doc 228,5 2018.04.19 66
NOWY OBOWIĄZUJĄCY Wzór formularza oferty doc 47,5 2018.04.10 81
Nowy wzór Wykaz osób doc 40,0 2018.04.17 67
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2018.04.10 91
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II doc 20,2 2018.04.17 131
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,6 2018.04.17 80
Wzór umowy NOWY doc 230,0 2018.04.18 68

Pobierz wszystkie dokumenty