Szczegóły ogłoszenia

KA-2/035/2018

"Kontynuacja remontu instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:" Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w bud. W-12 (10-35), WIiTCH, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków." "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,3 2018-04-06 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,9 2018-04-06 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja przetargowa zip 3750,1 2018-04-06 65
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018-04-06 36
Formularz ofertowy doc 30,4 2018-04-06 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018-04-06 36
Projekt umowy-załącznik nr 8 do SIWZ doc 222,5 2018-04-06 34
Wykaz osób doc 35,5 2018-04-06 33
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2018-04-06 38
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,1 2018-04-06 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13.04.2018. doc 23,4 2018-04-13 21
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 13.04.2018. doc 22,4 2018-04-13 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 21,4 2018-04-26 5

Pobierz wszystkie dokumenty