Szczegóły ogłoszenia

KA-2/035/2018

"Kontynuacja remontu instalacji elektrycznej i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w bud. W-12 (10-35), WIiTCH, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków. "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,3 2018.04.06 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,9 2018.04.06 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja przetargowa zip 3750,1 2018.04.06 102
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018.04.06 80
Formularz ofertowy doc 30,4 2018.04.06 84
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,0 2018.04.06 72
Projekt umowy-załącznik nr 8 do SIWZ doc 222,5 2018.04.06 94
Wykaz osób doc 35,5 2018.04.06 66
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2018.04.06 73
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 29,1 2018.04.06 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13.04.2018. doc 23,4 2018.04.13 60
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 13.04.2018. doc 22,4 2018.04.13 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 21,4 2018.04.26 48

Pobierz wszystkie dokumenty