Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.1.5.2018

"Dostawa kukurydzy paszowej dla potrzeb gospodarki łowieckiej"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 1575,6 2018.04.04 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1a doc 30,5 2018.04.04 79
Załącznik nr 1 doc 34,0 2018.04.04 79
Załącznik nr 2 doc 25,0 2018.04.04 68
Załącznik nr 3 doc 50,0 2018.04.04 72

Pobierz wszystkie dokumenty