Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.2.2018

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 174,9 2018.04.04 241

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 70,2 2018.05.08 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 351,0 2018.04.04 158

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzje zip 43209,9 2018.04.04 112
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,1 2018.04.04 101
Formularz oferty doc 369,0 2018.04.04 98
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 369,9 2018.04.04 95
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 317,5 2018.04.04 90
PFU zip 2773,5 2018.04.04 127
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 2 doc 661,5 2018.04.04 113
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 591,5 2018.04.04 112
Wykaz osób doc 360,5 2018.04.04 87
Wykaz robót budowlanych doc 349,5 2018.04.04 118
Załącznik do Oferty doc 356,0 2018.04.04 94
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,5 2018.04.04 85

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 297,0 2018.05.08 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 299,8 2018.04.17 96
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 298,5 2018.04.24 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 302,5 2018.05.08 85
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 4 doc 300,2 2018.05.15 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 297,8 2018.05.22 154
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 296,3 2018.05.08 92
Załączniki do odpowiedzi nr 3 zip 18282,7 2018.05.08 72

Pobierz wszystkie dokumenty