Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.2.2018

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 174,9 2018.04.04 253

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 70,2 2018.05.08 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 351,0 2018.04.04 169

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzje zip 43209,9 2018.04.04 120
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,1 2018.04.04 109
Formularz oferty doc 369,0 2018.04.04 106
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 369,9 2018.04.04 105
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 317,5 2018.04.04 99
PFU zip 2773,5 2018.04.04 138
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 2 doc 661,5 2018.04.04 122
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 591,5 2018.04.04 120
Wykaz osób doc 360,5 2018.04.04 97
Wykaz robót budowlanych doc 349,5 2018.04.04 126
Załącznik do Oferty doc 356,0 2018.04.04 105
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,5 2018.04.04 94

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 297,0 2018.05.08 51

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 299,8 2018.04.17 108
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 298,5 2018.04.24 90
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 302,5 2018.05.08 94
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 4 doc 300,2 2018.05.15 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 297,8 2018.05.22 168
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 296,3 2018.05.08 101
Załączniki do odpowiedzi nr 3 zip 18282,7 2018.05.08 82

Pobierz wszystkie dokumenty