Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.2.2018

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 174,9 2018-04-04 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 351,0 2018-04-04 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzje zip 43209,9 2018-04-04 66
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,1 2018-04-04 66
Formularz oferty doc 369,0 2018-04-04 59
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 369,9 2018-04-04 54
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 317,5 2018-04-04 54
PFU zip 2773,5 2018-04-04 65
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 2 doc 661,5 2018-04-04 64
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 591,5 2018-04-04 64
Wykaz osób doc 360,5 2018-04-04 57
Wykaz robót budowlanych doc 349,5 2018-04-04 79
Załącznik do Oferty doc 356,0 2018-04-04 56
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,5 2018-04-04 54

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 299,8 2018-04-17 23
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 298,5 2018-04-24 9

Pobierz wszystkie dokumenty