Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-127/18

"dostawa notebooków dla WFiIS oraz WZ-KC-zp.272-127/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 32,0 2018.04.04 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 195,0 2018.04.04 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 220,5 2018.04.04 120
Wzór formularza oferty - dostawy doc 49,5 2018.04.04 118
Wzór umowy - dostawy doc 75,5 2018.04.04 109

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,2 2018.05.10 50
ESPD xml 120,9 2018.04.04 106
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2018.05.10 47

Pobierz wszystkie dokumenty