Szczegóły ogłoszenia

DT.270.2.2.2018

"Dostawa sprzętu komputerowego"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 738,2 2018.03.30 163

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 928,8 2018.07.18 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DT.270.2.2.2018 pdf 12423,9 2018.03.30 180

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy pdf 597,7 2018.03.30 176
Załącznik nr 2 - Formularz JEDZ doc 205,5 2018.03.30 175
Załącznik nr 3 - Ilość sprzętu komputerowego i terminy dostaw pdf 226,9 2018.03.30 238
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym doc 35,5 2018.03.30 146
Załącznik nr 5 - Wzór umowy doc 60,5 2018.03.30 143
Załącznik nr 6 - Grupa kapitałowa doc 35,5 2018.03.30 142
Załącznik nr 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 1164,2 2018.03.30 303

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 797,2 2018.04.12 152
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 2 pdf 1152,4 2018.04.24 102
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 3 pdf 621,3 2018.04.24 98
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ 4 pdf 8102,4 2018.04.24 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert DT.270.2.2.2018 pdf 2045,4 2018.05.14 130

Pobierz wszystkie dokumenty