Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-146/18

"Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek AGH - KC-zp.272-146/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 166,5 2018.04.03 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 68,1 2018.04.03 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2018.05.10 42
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2018.04.03 103
Wzór formularza oferty doc 27,8 2018.04.03 111
Wzór umowy - dostawy doc 33,1 2018.04.03 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd146 xml 120,9 2018.04.03 101
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2018.05.10 49

Pobierz wszystkie dokumenty