Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-129/18

"Wykonanie, dostawa i montaż mabli w pawilonie B-2 pok. 5 dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,8 2018.03.30 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 141,4 2018.03.30 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,9 2018.05.08 42
JEDZ - KC-zp.272-129-18 docx 76,1 2018.03.30 102
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 24,6 2018.03.30 136
Wzór formularza oferty doc 26,8 2018.03.30 105
Wzór umowy - dostawy doc 35,8 2018.03.30 100
Załaczik nr 5 do SIWZ - KC-zp.272-129-18 pdf 2353,3 2018.03.30 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (5) xml 231,6 2018.03.30 93
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2018.05.08 63

Pobierz wszystkie dokumenty