Szczegóły ogłoszenia

NA/P/89/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2018-03-29 121

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,7 2018-03-29 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018-03-29 59
Formularz oferty na roboty budowlane doc 24,5 2018-03-29 59
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018-03-29 57
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018-03-29 84
Wykaz osób doc 19,1 2018-03-29 57
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018-03-29 62
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018-03-29 58
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018-03-29 55

Pobierz wszystkie dokumenty