Szczegóły ogłoszenia

KA-2/033/2018

"Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,1 2018.03.29 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,4 2018.03.29 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.03.29 27
Formularz ofertowy-załącznik nr 4 do SIWZ doc 92,5 2018.03.29 27
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_ docx 30,3 2018.03.29 28
Projekt umowy-załącznik nr 5 do SIWZ doc 89,5 2018.03.29 26
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 1975,7 2018.03.29 63

Pobierz wszystkie dokumenty