Szczegóły ogłoszenia

KA-2/033/2018

"Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,1 2018-03-29 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 61,4 2018-03-29 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018-03-29 14
Formularz ofertowy-załącznik nr 4 do SIWZ doc 92,5 2018-03-29 16
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_ docx 30,3 2018-03-29 17
Projekt umowy-załącznik nr 5 do SIWZ doc 89,5 2018-03-29 13
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 1975,7 2018-03-29 49

Pobierz wszystkie dokumenty