Szczegóły ogłoszenia

22/2018

"dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 79,5 2018-03-29 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,6 2018-03-29 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018-03-29 70
formularz cenowy zadania 1 - 26 xlsx 54,9 2018-03-29 104
formularz cwnowy zadania 27-32 xlsx 22,1 2018-03-29 88
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,5 2018-03-29 71
projekt umowy docx 534,8 2018-03-29 72
wykaz dostaw docx 16,6 2018-03-29 71
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 43,5 2018-03-29 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 32,8 2018-04-18 13

Pobierz wszystkie dokumenty