Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/33/2018

"Dostawa endoprotez i implantów"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 168,4 2018.03.29 99

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 76,1 2018.04.11 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 169,0 2018.03.29 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,4 2018.03.29 83
Formularz cenowy doc 118,5 2018.03.29 124
II ogłoszenie o zmianie pdf 70,9 2018.04.27 34
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2018.03.29 82
modyfikacja SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 170,5 2018.04.11 57
wzór formularza ofertowego doc 46,5 2018.03.29 89
wzór umowy docx 48,0 2018.03.29 79
zmodyfikowany Formularz cenowy doc 139,5 2018.04.11 60
zmodyfikowany wzór formularza ofertowego doc 48,5 2018.04.11 47

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 26,5 2018.04.11 51

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 43,0 2018.04.27 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,0 2018.05.09 40
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 1753,9 2018.07.14 61

Pobierz wszystkie dokumenty