Szczegóły ogłoszenia

7/3/ZP/2018

"Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie nabiału"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,9 2018.03.29 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 48,0 2018.03.29 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.03.29 85
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 25,2 2018.03.29 85
istotne dla stron postanowienia doc 75,0 2018.03.29 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2018.03.29 85
Załącznik do SIWZ(wzór) xls 71,5 2018.03.29 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 186,0 2018.04.17 31

Pobierz wszystkie dokumenty