Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-31/18

"Dostawa wyrobów jednorazowego użytku: stenty, implant urologiczny, jednorazowe zestawy do procedury HIPEC i inne"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2018S 062-136783 pdf 189,7 2018-03-29 367

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian pdf 76,2 2018-04-24 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie (2) pdf 978,0 2018-03-29 240

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Wzór oferty doc 26,0 2018-03-29 222
1a. Wzór oferty - część szczegółowa z opisem po zmianie (2) xls 100,5 2018-03-29 278
2. Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,4 2018-03-29 219
3. Wzór umowy po zmianie doc 32,9 2018-03-29 213
4. Oświadczenie dla wyrobu medycznego doc 19,8 2018-03-29 217
5. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2018-03-29 221

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 269,3 2018-04-16 48
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) pdf 449,6 2018-04-24 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian 181318-2018-PL pdf 73,5 2018-04-26 22
Protokol z otwarcia ofert docx 21,9 2018-05-10 20

Pobierz wszystkie dokumenty