Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-31/18

"Dostawa wyrobów jednorazowego użytku: stenty, implant urologiczny, jednorazowe zestawy do procedury HIPEC i inne"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2018S 062-136783 pdf 189,7 2018.03.29 410

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian pdf 76,2 2018.04.24 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie (2) pdf 978,0 2018.03.29 271

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Wzór oferty doc 26,0 2018.03.29 250
1a. Wzór oferty - część szczegółowa z opisem po zmianie (2) xls 100,5 2018.03.29 310
2. Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,4 2018.03.29 247
3. Wzór umowy po zmianie doc 32,9 2018.03.29 247
4. Oświadczenie dla wyrobu medycznego doc 19,8 2018.03.29 247
5. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2018.03.29 261

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 269,3 2018.04.16 95
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) pdf 449,6 2018.04.24 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian 181318-2018-PL pdf 73,5 2018.04.26 57
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 546,2 2018.05.25 34
Protokol z otwarcia ofert docx 21,9 2018.05.10 46

Pobierz wszystkie dokumenty