Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-31/18

"Dostawa wyrobów jednorazowego użytku: stenty, implant urologiczny, jednorazowe zestawy do procedury HIPEC i inne"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2018S 062-136783 pdf 189,7 2018-03-29 284

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian pdf 121,5 2018-04-24 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ po zmianie (2) doc 105,8 2018-03-29 205

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. Wzór oferty doc 26,0 2018-03-29 206
1a. Wzór oferty - część szczegółowa z opisem po zmianie (2) xls 100,5 2018-03-29 249
2. Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,4 2018-03-29 204
3. Wzór umowy po zmianie doc 32,9 2018-03-29 202
4. Oświadczenie dla wyrobu medycznego doc 19,8 2018-03-29 202
5. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,6 2018-03-29 205

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 269,3 2018-04-16 31
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (2) doc 67,4 2018-04-24 3

Pobierz wszystkie dokumenty