Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-147/18

"Sukcesywana dostawa azotu ciekłego w ilości 43 ton rocznie dla WFiIS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,7 2018.03.28 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,5 2018.03.28 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.03.28 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2018.03.28 74
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 30,2 2018.03.28 74
Wzór formularza oferty doc 26,6 2018.03.28 74
Wzór umowy - dostawy doc 29,3 2018.03.28 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,7 2018.04.05 62
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz modyfikacja SIWZ doc 214,2 2018.04.04 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2018.04.09 59

Pobierz wszystkie dokumenty