Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-147/18

"Sukcesywana dostawa azotu ciekłego w ilości 43 ton rocznie dla WFiIS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,7 2018.03.28 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,5 2018.03.28 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.03.28 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2018.03.28 55
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 30,2 2018.03.28 55
Wzór formularza oferty doc 26,6 2018.03.28 54
Wzór umowy - dostawy doc 29,3 2018.03.28 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,7 2018.04.05 41
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz modyfikacja SIWZ doc 214,2 2018.04.04 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2018.04.09 40

Pobierz wszystkie dokumenty