Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-147/18

"Sukcesywana dostawa azotu ciekłego w ilości 43 ton rocznie dla WFiIS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,7 2018-03-28 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,5 2018-03-28 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018-03-28 41
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2018-03-28 39
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 30,2 2018-03-28 39
Wzór formularza oferty doc 26,6 2018-03-28 40
Wzór umowy - dostawy doc 29,3 2018-03-28 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 213,7 2018-04-05 28
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz modyfikacja SIWZ doc 214,2 2018-04-04 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2018-04-09 29

Pobierz wszystkie dokumenty