Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-136/18

"Dostawa stolikowego mikroskopu elektronowego dla WMN - KC-zp.272-136/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,3 2018-03-28 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,7 2018-03-28 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018-03-28 40
Wzór formularza oferty doc 26,8 2018-03-28 39
Wzór umowy - dostawy doc 30,5 2018-03-28 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 786,0 2018-04-04 27
Odpowiedź na zapytania zmiana SIWZ doc 221,6 2018-04-04 25

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018-04-09 16
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2018-04-04 24
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2018-04-04 26

Pobierz wszystkie dokumenty