Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-136/18

"Dostawa stolikowego mikroskopu elektronowego dla WMN - KC-zp.272-136/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,3 2018.03.28 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 57,7 2018.03.28 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.03.28 91
Wzór formularza oferty doc 26,8 2018.03.28 147
Wzór umowy - dostawy doc 30,5 2018.03.28 85

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 786,0 2018.04.04 79
Odpowiedź na zapytania zmiana SIWZ doc 221,6 2018.04.04 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.04.09 66
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2018.04.04 70
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,3 2018.04.04 74

Pobierz wszystkie dokumenty