Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-105/18

"dostawa zestawu komputerowego i serwera - KC-zp.272-105/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,0 2018.03.26 171

Wyniki częściowe

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,9 2018.03.26 155

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,1 2018.05.09 50
Wzór formularza oferty doc 32,6 2018.03.26 156
Wzór umowy - dostawy doc 34,2 2018.03.26 145

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (4) xml 231,9 2018.03.26 134
Informacja z otwarcia ofert doc 20,6 2018.05.09 61
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2018.03.26 132

Pobierz wszystkie dokumenty