Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-105/18

"dostawa zestawu komputerowego i serwera - KC-zp.272-105/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,0 2018-03-26 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 69,9 2018-03-26 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty doc 32,6 2018-03-26 70
Wzór umowy - dostawy doc 34,2 2018-03-26 69

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (4) xml 231,9 2018-03-26 67
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2018-03-26 66

Pobierz wszystkie dokumenty