Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.7.2018

"Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 390,0 2018.03.26 109

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 306,8 2018.04.10 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 349,6 2018.03.26 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - ZSŚ zip 6306,5 2018.03.26 108
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 308,7 2018.03.26 94
Formularz oferty doc 337,0 2018.03.26 96
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 322,5 2018.03.26 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 365,5 2018.03.26 95
Projket umowy doc 512,5 2018.03.26 96
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 366,0 2018.03.26 109
Wykaz robót budowlanych doc 323,0 2018.03.26 103
Wykaz osób doc 325,5 2018.03.26 117
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 306,1 2018.03.26 96

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 303,1 2018.04.10 51

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 306,0 2018.04.04 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 302,1 2018.04.10 69

Pobierz wszystkie dokumenty