Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.7.2018

"Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 390,0 2018-03-26 78

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 306,8 2018-04-10 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 349,6 2018-03-26 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - ZSŚ zip 6306,5 2018-03-26 74
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 308,7 2018-03-26 64
Formularz oferty doc 337,0 2018-03-26 67
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 322,5 2018-03-26 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 365,5 2018-03-26 63
Projket umowy doc 512,5 2018-03-26 69
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 366,0 2018-03-26 73
Wykaz robót budowlanych doc 323,0 2018-03-26 67
Wykaz osób doc 325,5 2018-03-26 65
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 306,1 2018-03-26 64

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 303,1 2018-04-10 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 306,0 2018-04-04 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 302,1 2018-04-10 32

Pobierz wszystkie dokumenty