Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.7.2018

"Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków - część 3 -modernizacja kompleksu budynków - Zespół Szkół Średnich oraz CKZiU w Niepołomicach "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 390,0 2018.03.26 137

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 306,8 2018.04.10 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 349,6 2018.03.26 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa - ZSŚ zip 6306,5 2018.03.26 141
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 308,7 2018.03.26 116
Formularz oferty doc 337,0 2018.03.26 125
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 322,5 2018.03.26 121
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 365,5 2018.03.26 122
Projket umowy doc 512,5 2018.03.26 126
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 366,0 2018.03.26 138
Wykaz robót budowlanych doc 323,0 2018.03.26 129
Wykaz osób doc 325,5 2018.03.26 145
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 306,1 2018.03.26 124

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 303,1 2018.04.10 80

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 306,0 2018.04.04 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 302,1 2018.04.10 99

Pobierz wszystkie dokumenty