Szczegóły ogłoszenia

CRZP/30/2018/AEZ

"Remont elewacji budynku B Akademii Morskiej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP II"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 535800-N-2018 pdf 225,6 2018.03.26 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 332,5 2018.03.26 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 316,5 2018.03.26 70
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2018.03.26 69
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.03.26 62
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.03.26 61
5_Wykaz osób doc 38,0 2018.03.26 68
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2018.03.26 70
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.03.26 59
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2018.03.26 66
9_Wzór_umowy_-_Remont_elekwacji-_budynek_B ZMIANA SIWZ 1 DOC 143,5 2018.03.26 61
_10_Dokumentacja projektowa rar 64347,3 2018.03.26 71

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 307,4 2018.03.28 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 541,4 2018.04.12 50

Pobierz wszystkie dokumenty