Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-24/18

"Zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego oraz zakup aparatu USG dla potrzeb Bloku Porodowego wraz z dostarczeniem, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 58,8 2018.03.23 41

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 30,6 2018.03.28 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) pdf 1341,0 2018.03.23 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2018.03.23 30
Formularz cenowy doc 212,0 2018.03.23 46
Formularz oferty docx 18,7 2018.03.23 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,3 2018.03.23 30
wzór umowy pdf 540,4 2018.03.23 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia pdf 42,2 2018.04.09 29
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert, Powiadomienie o zmiana pdf 49,5 2018.03.28 35

Pobierz wszystkie dokumenty