Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-28/18

"Całodzienne wyżywienie pacjentów w formie cateringu oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS057-126061-pl Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,4 2018-03-22 411

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 814,6 2018-03-22 259

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1,1a Oferta xls 55,5 2018-03-22 280
2 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,2 2018-03-22 268
3 Wzór umowy po zmianie pdf 393,5 2018-03-22 270
4 Opis przedmiotu zamówienia docm 67,1 2018-03-22 275
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2018-03-22 264
6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2018-03-22 266

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 68,1 2018-04-13 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokol z otwarcia ofert doc 20,5 2018-04-30 16

Pobierz wszystkie dokumenty