Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-28/18

"Całodzienne wyżywienie pacjentów w formie cateringu oraz posiłki regeneracyjne dla pracowników"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2018-OJS057-126061-pl Ogłoszenie o zamówieniu pdf 121,4 2018.03.22 440

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 814,6 2018.03.22 291

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1,1a Oferta xls 55,5 2018.03.22 301
2 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,2 2018.03.22 289
3 Wzór umowy po zmianie pdf 393,5 2018.03.22 290
4 Opis przedmiotu zamówienia docm 67,1 2018.03.22 298
5 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,7 2018.03.22 283
6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2018.03.22 286

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 68,1 2018.04.13 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokol z otwarcia ofert doc 20,5 2018.04.30 38

Pobierz wszystkie dokumenty