Szczegóły ogłoszenia

BFI.II.272.2.3.2018

"Wykonanie usługi załadunku, transportu i rozładunku urządzeń oraz materiałów będących na wyposażeniu tartaku"

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 94,5 2018.03.20 159

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 196,5 2018.03.20 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał. 1 - Formularz oferty doc 69,5 2018.03.20 138
Zał. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 43,5 2018.03.20 118
Zał. 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania doc 52,5 2018.03.20 108
Zał. 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego doc 36,5 2018.03.20 112
Zał. 5 - Istotne postanowienia umowy doc 156,5 2018.03.20 137

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 380,3 2018.03.26 172

Pobierz wszystkie dokumenty