Szczegóły ogłoszenia

FER.271.10.2018

"Poprawa stanu gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Szerzyny"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 124,6 2018-03-16 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 210,0 2018-03-16 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 83,5 2018-03-16 53
formularz ofertowy doc 46,5 2018-03-16 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 50,5 2018-03-16 52
Wykaz robót budowlanych doc 66,0 2018-03-16 53
wzór umowy doc 155,0 2018-03-16 51
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,0 2018-03-16 51

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ1 doc 63,0 2018-03-19 4
Powiadomienie o zmianach w SIWZ2 doc 29,0 2018-03-27 4

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 33,0 2018-04-09 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2018-04-12 4

Pobierz wszystkie dokumenty