Szczegóły ogłoszenia

FER.271.10.2018

"Poprawa stanu gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Szerzyny"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 124,6 2018.03.16 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 210,0 2018.03.16 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 83,5 2018.03.16 69
formularz ofertowy doc 46,5 2018.03.16 68
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 50,5 2018.03.16 68
Wykaz robót budowlanych doc 66,0 2018.03.16 70
wzór umowy doc 155,0 2018.03.16 69
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 70,0 2018.03.16 68

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ1 doc 63,0 2018.03.19 24
Powiadomienie o zmianach w SIWZ2 doc 29,0 2018.03.27 24

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 33,0 2018.04.09 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2018.04.12 31

Pobierz wszystkie dokumenty