Szczegóły ogłoszenia

FER.271.8.2018

"Budowa budynku zespołu opieki nad małym dzieckiem w Szerzynach wraz z zagospodarowaniem terenu"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 125,3 2018.03.13 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 162,5 2018.03.13 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2018.03.13 52
formularz ofertowy doc 46,5 2018.03.13 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49,5 2018.03.13 52
Wykaz robót budowlanych doc 31,5 2018.03.13 54
wzór umowy doc 121,0 2018.03.13 52

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ1 doc 29,0 2018.03.29 21
Powiadomienie o zmianach w SIWZ2 doc 27,5 2018.03.29 21
Powiadomienie o zmianach w SIWZ3 doc 27,5 2018.04.09 22

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ1 doc 31,0 2018.04.04 22
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 28,5 2018.04.04 22
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ3 doc 28,5 2018.04.04 21
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ4 doc 29,0 2018.04.04 21

Pobierz wszystkie dokumenty