Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/03/2018

"Remont pomieszczeń wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. i c.w.u w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 126,5 2018-03-16 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,1 2018-03-16 58

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2018-03-16 63
formularz oferty docx 18,6 2018-03-16 63
JANA_PAWŁA_II_78_OPIS pdf 15911,6 2018-03-16 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018-03-16 65
Projekt sanitarny co HGS cz. I pdf 23473,1 2018-03-16 62
Projekt sanitarny co HGS cz. II pdf 7032,5 2018-03-16 65
Projekt umowy docx 43,6 2018-03-16 65
Remont pomieszczenia węzła co bud. głowny -2018 -przedmiar pdf 409,5 2018-03-16 81
Remont pomieszczenia węzła co HGS -2018 -przedmiar pdf 435,0 2018-03-16 96
RYS_1_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_PLAN_SYTUACYJNY pdf 6260,4 2018-03-16 67
RYS_2_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_SCHEMAT pdf 565,6 2018-03-16 66
RYS_3_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_ISTNIEJĄCY pdf 265,5 2018-03-16 62
RYS_4_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_TECHNOLOGIA pdf 475,6 2018-03-16 65
RYS_5_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_PRZEKRÓJ pdf 484,7 2018-03-16 64
RYS_6_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_BUDOWLANKA pdf 565,4 2018-03-16 64
RZUT - WEZEŁ CO BUDYNEK GŁÓWNY pdf 1460,9 2018-03-16 62
RZUT - WEZEŁ CO HGS pdf 1129,3 2018-03-16 63
STWiIORB Remont pomieszczeń wymiennikowni co pdf 650,1 2018-03-16 67
wykaz robót docx 22,3 2018-03-16 65
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2018-03-16 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018-04-03 34

Pobierz wszystkie dokumenty