Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/03/2018

"Remont pomieszczeń wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. i c.w.u w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 126,5 2018.03.16 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,1 2018.03.16 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2018.03.16 98
formularz oferty docx 18,6 2018.03.16 81
JANA_PAWŁA_II_78_OPIS pdf 15911,6 2018.03.16 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.03.16 93
Projekt sanitarny co HGS cz. I pdf 23473,1 2018.03.16 82
Projekt sanitarny co HGS cz. II pdf 7032,5 2018.03.16 98
Projekt umowy docx 43,6 2018.03.16 87
Remont pomieszczenia węzła co bud. głowny -2018 -przedmiar pdf 409,5 2018.03.16 170
Remont pomieszczenia węzła co HGS -2018 -przedmiar pdf 435,0 2018.03.16 127
RYS_1_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_PLAN_SYTUACYJNY pdf 6260,4 2018.03.16 101
RYS_2_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_SCHEMAT pdf 565,6 2018.03.16 101
RYS_3_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_ISTNIEJĄCY pdf 265,5 2018.03.16 85
RYS_4_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_TECHNOLOGIA pdf 475,6 2018.03.16 85
RYS_5_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_PRZEKRÓJ pdf 484,7 2018.03.16 90
RYS_6_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_BUDOWLANKA pdf 565,4 2018.03.16 92
RZUT - WEZEŁ CO BUDYNEK GŁÓWNY pdf 1460,9 2018.03.16 90
RZUT - WEZEŁ CO HGS pdf 1129,3 2018.03.16 114
STWiIORB Remont pomieszczeń wymiennikowni co pdf 650,1 2018.03.16 104
wykaz robót docx 22,3 2018.03.16 85
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2018.03.16 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.04.03 76

Pobierz wszystkie dokumenty