Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/03/2018

"Remont pomieszczeń wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. i c.w.u w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 126,5 2018.03.16 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,1 2018.03.16 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2018.03.16 117
formularz oferty docx 18,6 2018.03.16 107
JANA_PAWŁA_II_78_OPIS pdf 15911,6 2018.03.16 142
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.03.16 117
Projekt sanitarny co HGS cz. I pdf 23473,1 2018.03.16 109
Projekt sanitarny co HGS cz. II pdf 7032,5 2018.03.16 123
Projekt umowy docx 43,6 2018.03.16 113
Remont pomieszczenia węzła co bud. głowny -2018 -przedmiar pdf 409,5 2018.03.16 194
Remont pomieszczenia węzła co HGS -2018 -przedmiar pdf 435,0 2018.03.16 148
RYS_1_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_PLAN_SYTUACYJNY pdf 6260,4 2018.03.16 164
RYS_2_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_SCHEMAT pdf 565,6 2018.03.16 127
RYS_3_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_ISTNIEJĄCY pdf 265,5 2018.03.16 106
RYS_4_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_TECHNOLOGIA pdf 475,6 2018.03.16 110
RYS_5_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_PRZEKRÓJ pdf 484,7 2018.03.16 110
RYS_6_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_BUDOWLANKA pdf 565,4 2018.03.16 113
RZUT - WEZEŁ CO BUDYNEK GŁÓWNY pdf 1460,9 2018.03.16 110
RZUT - WEZEŁ CO HGS pdf 1129,3 2018.03.16 134
STWiIORB Remont pomieszczeń wymiennikowni co pdf 650,1 2018.03.16 126
wykaz robót docx 22,3 2018.03.16 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2018.03.16 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.04.03 98

Pobierz wszystkie dokumenty