Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/03/2018

"Remont pomieszczeń wymiennikowni ciepła dla potrzeb modernizacji wymienników c.o. i c.w.u w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie "

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE doc 126,5 2018.03.16 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,1 2018.03.16 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2018.03.16 110
formularz oferty docx 18,6 2018.03.16 97
JANA_PAWŁA_II_78_OPIS pdf 15911,6 2018.03.16 135
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.03.16 108
Projekt sanitarny co HGS cz. I pdf 23473,1 2018.03.16 100
Projekt sanitarny co HGS cz. II pdf 7032,5 2018.03.16 112
Projekt umowy docx 43,6 2018.03.16 103
Remont pomieszczenia węzła co bud. głowny -2018 -przedmiar pdf 409,5 2018.03.16 189
Remont pomieszczenia węzła co HGS -2018 -przedmiar pdf 435,0 2018.03.16 140
RYS_1_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_PLAN_SYTUACYJNY pdf 6260,4 2018.03.16 117
RYS_2_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_SCHEMAT pdf 565,6 2018.03.16 119
RYS_3_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_ISTNIEJĄCY pdf 265,5 2018.03.16 100
RYS_4_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_TECHNOLOGIA pdf 475,6 2018.03.16 101
RYS_5_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_PRZEKRÓJ pdf 484,7 2018.03.16 102
RYS_6_AWF_JANA_PAWŁA_II_78_RZUT_BUDOWLANKA pdf 565,4 2018.03.16 108
RZUT - WEZEŁ CO BUDYNEK GŁÓWNY pdf 1460,9 2018.03.16 104
RZUT - WEZEŁ CO HGS pdf 1129,3 2018.03.16 128
STWiIORB Remont pomieszczeń wymiennikowni co pdf 650,1 2018.03.16 116
wykaz robót docx 22,3 2018.03.16 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2018.03.16 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.04.03 86

Pobierz wszystkie dokumenty