Szczegóły ogłoszenia

KA-2/029/2018

"Remont pomieszczeń nr 412-424 w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - w formule zaprojektuj i wybuduj"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,9 2018.03.16 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 190,5 2018.03.16 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.03.16 97
Formularz ofertowy doc 53,0 2018.03.16 101
Opis przedmiotu zamówienia zip 1097,6 2018.03.16 104
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,5 2018.03.16 95
Projekt umowy doc 207,0 2018.03.16 100
Wykaz osób doc 35,5 2018.03.16 99
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.03.16 98
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018.03.16 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 30,0 2018.04.05 97

Pobierz wszystkie dokumenty