Szczegóły ogłoszenia

KA-2/029/2018

"Remont pomieszczeń nr 412-424 w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - w formule zaprojektuj i wybuduj"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,9 2018-03-16 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 190,5 2018-03-16 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018-03-16 64
Formularz ofertowy doc 53,0 2018-03-16 60
Opis przedmiotu zamówienia zip 1097,6 2018-03-16 65
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 61,5 2018-03-16 59
Projekt umowy doc 207,0 2018-03-16 64
Wykaz osób doc 35,5 2018-03-16 59
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018-03-16 59
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2018-03-16 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 30,0 2018-04-05 55

Pobierz wszystkie dokumenty