Szczegóły ogłoszenia

NA/P/73/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,0 2018.03.14 224

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,6 2018.03.23 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,5 2018.03.14 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.03.14 146
Formularz oferty - wzór doc 177,0 2018.03.14 147
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.03.14 143
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 26779,6 2018.03.14 210
Wykaz osób doc 19,3 2018.03.14 142
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.03.14 142
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,5 2018.03.14 154
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.03.14 138

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,5 2018.03.23 110

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,0 2018.03.22 125
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 docx 30,7 2018.03.23 139

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.04.03 111

Pobierz wszystkie dokumenty