Szczegóły ogłoszenia

NA/P/73/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,0 2018.03.14 207

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,6 2018.03.23 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,5 2018.03.14 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.03.14 121
Formularz oferty - wzór doc 177,0 2018.03.14 129
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.03.14 117
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 26779,6 2018.03.14 191
Wykaz osób doc 19,3 2018.03.14 119
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.03.14 123
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,5 2018.03.14 132
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.03.14 117

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,5 2018.03.23 84

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,0 2018.03.22 104
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 docx 30,7 2018.03.23 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.04.03 93

Pobierz wszystkie dokumenty