Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.2.2018

"Wykonanie remontu leśniczówki i budynku gospodarczego w Leśnictwie Prochowiec"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pdf 388,7 2018.03.14 131

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 3311,6 2018.03.14 209
ZAŁ. 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 13,8 2018.03.14 129
ZAŁ. 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 13,3 2018.03.14 154
ZAŁ. 3- Formularz Oferty docx 15,8 2018.03.14 112
ZAŁ. 4 - Kosztorys ofertowy pdf 2380,1 2018.03.14 130
ZAŁ. 5 - Przedmiar robót pdf 3056,7 2018.03.14 130
ZAŁ. 6 - Wzór umowy pdf 4613,4 2018.03.14 125
ZAŁ. 7 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 12467,1 2018.03.14 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT pdf 343,3 2018.03.29 97

Pobierz wszystkie dokumenty