Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-116/18

"Dostawa autoklawu parowego dla WIMiR - KC-zp.272-116/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,9 2018.03.13 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,6 2018.03.13 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2018.03.13 65
Wzór formularza oferty doc 26,5 2018.03.13 76
Wzór umowy - dostawy doc 32,5 2018.03.13 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2018.03.22 68
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2018.03.22 63
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 94,6 2018.03.19 62

Pobierz wszystkie dokumenty