Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-109/18

"konserwację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów i suwnic zainstalowanych w obiektach Uczelni - KC-zp.272-109/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,8 2018-03-13 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,6 2018-03-13 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 214,0 2018-03-13 5
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2018-03-13 5
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 38,0 2018-03-13 5
Wykaz usług doc 44,0 2018-03-13 8
Wzór umowy doc 89,0 2018-03-13 5
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018-03-13 5

Pobierz wszystkie dokumenty