Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-109/18

"konserwację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów i suwnic zainstalowanych w obiektach Uczelni - KC-zp.272-109/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 35,8 2018.03.13 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,6 2018.03.13 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 214,0 2018.03.13 108
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,0 2018.03.13 102
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu doc 38,0 2018.03.13 75
Wykaz usług doc 44,0 2018.03.13 79
Wzór umowy doc 89,0 2018.03.13 102
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.03.13 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,4 2018.03.21 63
Informacja z otwarcia ofert pdf 335,7 2018.03.21 77

Pobierz wszystkie dokumenty