Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-88/18

"dostawa spektrometru masowego dla WIMiC KC-zp.272-88/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 135,0 2018.03.13 160

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,1 2018.03.13 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 75,6 2018.03.13 122
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,0 2018.03.13 140
Wzór umowy - dostawy doc 36,7 2018.03.13 123

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 218,1 2018.03.29 125
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 215,7 2018.04.12 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018.03.13 142
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.04.23 83
Nowy obowiązujący formularz oferty - załącznik nr 1A) docx 28,1 2018.04.12 79
Nowy obowiązujący wzór umowy (załącznik nr 3A) docx 26,8 2018.03.29 97

Pobierz wszystkie dokumenty