Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-88/18

"dostawa spektrometru masowego dla WIMiC KC-zp.272-88/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 135,0 2018.03.13 108

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,1 2018.03.13 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 75,6 2018.03.13 84
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,0 2018.03.13 98
Wzór umowy - dostawy doc 36,7 2018.03.13 91

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 218,1 2018.03.29 82
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 215,7 2018.04.12 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018.03.13 103
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.04.23 52
Nowy obowiązujący formularz oferty - załącznik nr 1A) docx 28,1 2018.04.12 44
Nowy obowiązujący wzór umowy (załącznik nr 3A) docx 26,8 2018.03.29 72

Pobierz wszystkie dokumenty