Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-88/18

"dostawa spektrometru masowego dla WIMiC KC-zp.272-88/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 135,0 2018-03-13 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,1 2018-03-13 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 75,6 2018-03-13 9
Wzór formularza oferty - dostawy doc 30,0 2018-03-13 9
Wzór umowy - dostawy doc 36,7 2018-03-13 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2018-03-13 10

Pobierz wszystkie dokumenty