Szczegóły ogłoszenia

KA-2/027/2018

"Dostawa zestawu komputerowego (stacja przetwarzania) na potrzeby Biblioteki Politechniki Krakowskiej "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2018.03.13 60

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 23,5 2018.03.21 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 149,5 2018.03.13 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2018.03.13 60
Formularz ofertowy doc 53,5 2018.03.13 68
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 45,0 2018.03.13 65
Projekt umowy doc 83,0 2018.03.13 64
Załącznik do formularza ofertowego doc 46,0 2018.03.13 69

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,7 2018.03.21 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2018.03.26 69

Pobierz wszystkie dokumenty