Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZP/31/2018

"Dostawa i instalacja elementów sieci informatycznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem (8 zadań częściowych)"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie pdf 247,4 2018.03.10 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 58,5 2018.03.10 151

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 1137,2 2018.04.26 109
Odpowiedzi na zapytania + zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofe pdf 4204,2 2018.04.17 124
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 2490,8 2018.05.16 72
Sprostowanie - ogłoszenie 16.04.2018 pdf 71,5 2018.04.16 92
wzór umowy zadanie częściowe od nr 3 do nr 8- załącznik nr 7 do SIWZ docx 211,6 2018.04.16 125

Pobierz wszystkie dokumenty