Szczegóły ogłoszenia

NA/P/64/2018

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wybranych pomieszczeń stołówki Studenckiej PRz położonej przy ul. Akademickiej 8 w Rzeszowie dla aktualnych potrzeb Uczelni "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2018-03-09 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,8 2018-03-09 19

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018-03-09 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018-03-09 15
Szczegółowy opis zamówienia rar 35840,6 2018-03-09 30
Wykaz dostaw lub usług doc 20,4 2018-03-09 16
Wykaz osób doc 19,6 2018-03-09 15
Wzór oferty doc 33,5 2018-03-09 16
Wzór umowy rar 94,3 2018-03-09 15
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018-03-09 15

Pobierz wszystkie dokumenty