Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-104/18

"organizacja transportu w wyjazdach wspierających proces kształcenia na Studiach Podyplomowych Wentylacja i Klimatyzacja Obiektów - KC-zp.272-104/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń htm 62,5 2018.03.09 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 158,0 2018.03.09 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2018.03.19 76
Oswiadczenie o spelnianiu warunków doc 39,5 2018.03.09 93
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 47,0 2018.03.09 96
Wzór formularza oferty - usługi doc 41,5 2018.03.09 95
Wzór umowy - usługi doc 79,5 2018.03.09 98

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 216,6 2018.03.15 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 345,7 2018.03.19 86

Pobierz wszystkie dokumenty