Szczegóły ogłoszenia

WM-zp-1/18

"Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: wentylacji, gazu, ciepłej wody, hydrantowej oraz wymiany części pionów zimnej wody i kanalizacji wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.1/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,2 2018-03-09 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 267,0 2018-03-09 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018-03-09 30
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018-03-09 30
Wykaz osób doc 43,5 2018-03-09 30
Wzor umowy docx 80,8 2018-03-09 31
Wzór formularza oferty doc 61,5 2018-03-09 30
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 33,0 2018-03-09 30
wzór wykazu robót budowlanych doc 59,5 2018-03-09 31
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018-03-09 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o dodatkowej wizji lokalnej doc 94,8 2018-03-16 1

Pobierz wszystkie dokumenty