Szczegóły ogłoszenia

WM-zp-1/18

"Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: wentylacji, gazu, ciepłej wody, hydrantowej oraz wymiany części pionów zimnej wody i kanalizacji wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.1/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,2 2018.03.09 167

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 267,0 2018.03.09 158

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.03.09 165
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.03.09 158
Wykaz osób doc 43,5 2018.03.09 156
Wzor umowy docx 80,8 2018.03.09 162
Wzór formularza oferty doc 61,5 2018.03.09 153
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 33,0 2018.03.09 151
wzór wykazu robót budowlanych doc 59,5 2018.03.09 146
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.03.09 142

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o dodatkowej wizji lokalnej doc 94,8 2018.03.16 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2018.03.26 149

Pobierz wszystkie dokumenty