Szczegóły ogłoszenia

WM-zp-1/18

"Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Czarnowiejskiej 103 w Krakowie w zakresie przebudowy instalacji wewnętrznych: wentylacji, gazu, ciepłej wody, hydrantowej oraz wymiany części pionów zimnej wody i kanalizacji wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - WM-zp.1/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 41,2 2018.03.09 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 267,0 2018.03.09 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.03.09 98
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.03.09 99
Wykaz osób doc 43,5 2018.03.09 97
Wzor umowy docx 80,8 2018.03.09 108
Wzór formularza oferty doc 61,5 2018.03.09 97
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 33,0 2018.03.09 98
wzór wykazu robót budowlanych doc 59,5 2018.03.09 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.03.09 97

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o dodatkowej wizji lokalnej doc 94,8 2018.03.16 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,0 2018.03.26 70

Pobierz wszystkie dokumenty