Szczegóły ogłoszenia

CRZP/23/2018/AEZ

"Wykonanie zabezpieczeń p.poż dla budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła II 3 w Gdyni - stolarka drzwiowa i okienna, klapy oddymiające - 3"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 528349-N-2018 pdf 223,6 2018.03.08 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 324,0 2018.03.08 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 301,5 2018.03.08 71
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2018.03.08 69
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2018.03.08 71
4_Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2018.03.08 73
5_Wykaz osób doc 38,5 2018.03.08 70
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2018.03.08 70
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2018.03.08 70
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2018.03.08 69
9_Wzór umowy docx 50,1 2018.03.08 70
_10_Dokumentacja projektowa zip 15935,6 2018.03.08 88

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 604,3 2018.03.23 51

Pobierz wszystkie dokumenty