Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-71/18

"Dostawa i montaż wyposażenia sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,6 2018-03-08 28

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,0 2018-03-08 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018-03-08 20
Espd-KC-zp.272-71-18 xml 132,2 2018-03-08 19
JEDZ - KC-zp.272-71-18 docx 75,7 2018-03-08 20
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 24,7 2018-03-08 46
Wzór formularza oferty doc 26,9 2018-03-08 18
Wzór umowy - dostawy doc 36,1 2018-03-08 19

Pobierz wszystkie dokumenty