Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-71/18

"Dostawa i montaż wyposażenia sal laboratoryjnych 16 b i 17 w budynku A-2 AGH w Krakowie"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,6 2018.03.08 120

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,0 2018.03.08 132

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2018.03.08 107
Espd-KC-zp.272-71-18 xml 132,2 2018.03.08 133
II Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-71-18 doc 221,0 2018.03.08 58
II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-71-18 pdf 337,9 2018.03.08 46
III Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-71-18 doc 222,0 2018.03.08 48
III ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-71-18 pdf 299,9 2018.03.08 105
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-71-18 doc 221,0 2018.03.08 93
JEDZ - KC-zp.272-71-18 docx 75,7 2018.03.08 120
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-71-18 pdf 320,6 2018.03.08 113
Szczegółowa specyfikacja techniczno - cenowa doc 24,7 2018.03.08 175
Wzór formularza oferty doc 26,9 2018.03.08 130
Wzór umowy - dostawy doc 36,1 2018.03.08 120

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 218,7 2018.04.24 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.04.23 47
Informacja z otwarcia ofert doc 23,3 2018.05.10 47
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 213,4 2018.04.16 54

Pobierz wszystkie dokumenty