Szczegóły ogłoszenia

SA.270.01.2018

"Remont i utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik w 2018 roku leśnictwo Jerychowo, oddz.368, 369, 384"

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie UZP pdf 402,2 2018.03.07 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 340,4 2018.03.23 83
SIWZ pdf 571,1 2018.03.07 128
Zał. 1 Formularz ofertowy doc 79,0 2018.03.07 83
Zał. 10 STWiOR rar 895,9 2018.03.07 77
Zał. 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału doc 68,0 2018.03.07 123
Zał. 3 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia doc 71,0 2018.03.07 77
Zał. 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 141,0 2018.03.07 82
Zał. 5 wykaz robór budowlanych doc 146,5 2018.03.07 81
Zał. 6 wykaz osób doc 67,0 2018.03.07 102
Zał. 7 projekt umowy na roboty budowlane pdf 580,4 2018.03.07 76
Zał. 8 Dokumentacja techniczna zip 2134,9 2018.03.07 94
Zał. 9 przedmiar pdf 35,0 2018.03.07 130

Pobierz wszystkie dokumenty