Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.1.2018

"Przebudowa istniejącej komunikacji, budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa instalacji oświetleniowej oraz zagospodarowanie terenu - etap II"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6078,3 2018-03-06 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 568,1 2018-03-06 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 370,6 2018-03-21 3
karta rejestracyjna mapy 1 jpg 325,9 2018-03-06 25
karta rejestracyjna mapy 2 jpg 302,7 2018-03-06 25
Opinia geotechniczna pdf 1258,6 2018-03-06 22
Załącznik nr 1 doc 101,0 2018-03-06 28
Załącznik nr 10 Przedmiar robót pdf 55,5 2018-03-06 40
Załącznik nr 2 doc 44,0 2018-03-06 26
Załącznik nr 3 doc 47,5 2018-03-06 26
Załącznik nr 4 doc 35,0 2018-03-06 26
Załącznik nr 5 doc 35,0 2018-03-06 23
Załącznik nr 6 pdf 787,0 2018-03-06 26
Załącznik nr 7 doc 43,0 2018-03-06 25
Załącznik nr 8 -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 264,6 2018-03-06 22
Załącznik nr 9 PZD - Etap II pdf 425,4 2018-03-06 26
Załącznik nr 9 - Etap II Rozbiórki pdf 353,4 2018-03-06 23
Załącznik nr 9 Projekt budowlany pdf 27856,2 2018-03-06 27
Załącznik nr 9 Projekt wykonawczy pdf 28331,5 2018-03-06 25
Załącznik nr 9 PZD - Etap II - Wymiarowanie pdf 398,5 2018-03-06 26

Pobierz wszystkie dokumenty