Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.1.2018

"Przebudowa istniejącej komunikacji, budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa instalacji oświetleniowej oraz zagospodarowanie terenu - etap II"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6078,3 2018.03.06 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 568,1 2018.03.06 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 370,6 2018.03.21 61
karta rejestracyjna mapy 1 jpg 325,9 2018.03.06 78
karta rejestracyjna mapy 2 jpg 302,7 2018.03.06 73
Opinia geotechniczna pdf 1258,6 2018.03.06 75
Załącznik nr 1 doc 101,0 2018.03.06 78
Załącznik nr 10 Przedmiar robót pdf 55,5 2018.03.06 76
Załącznik nr 2 doc 44,0 2018.03.06 74
Załącznik nr 3 doc 47,5 2018.03.06 72
Załącznik nr 4 doc 35,0 2018.03.06 69
Załącznik nr 5 doc 35,0 2018.03.06 63
Załącznik nr 6 pdf 787,0 2018.03.06 70
Załącznik nr 7 doc 43,0 2018.03.06 72
Załącznik nr 8 -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 264,6 2018.03.06 66
Załącznik nr 9 PZD - Etap II pdf 425,4 2018.03.06 71
Załącznik nr 9 - Etap II Rozbiórki pdf 353,4 2018.03.06 69
Załącznik nr 9 Projekt budowlany pdf 27856,2 2018.03.06 127
Załącznik nr 9 Projekt wykonawczy pdf 28331,5 2018.03.06 84
Załącznik nr 9 PZD - Etap II - Wymiarowanie pdf 398,5 2018.03.06 75

Pobierz wszystkie dokumenty