Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.6.2018

"Rekonstrukcja uszkodzonego wału cofkowego rzeki Drwinki w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 216,5 2018.03.06 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 156,3 2018.03.06 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 13237,7 2018.03.06 168
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,8 2018.03.06 94
Formularz oferty doc 147,0 2018.03.06 116
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018.03.06 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 171,0 2018.03.06 96
Projekt umowy doc 299,5 2018.03.06 101
STWIORB zip 378,1 2018.03.06 102
Wykaz robót budowlanych doc 133,0 2018.03.06 112
Wykaz osób doc 134,0 2018.03.06 98
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018.03.06 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 67,9 2018.03.23 95

Pobierz wszystkie dokumenty