Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.6.2018

"Rekonstrukcja uszkodzonego wału cofkowego rzeki Drwinki w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 216,5 2018-03-06 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 156,3 2018-03-06 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 13237,7 2018-03-06 84
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,8 2018-03-06 36
Formularz oferty doc 147,0 2018-03-06 46
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018-03-06 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 171,0 2018-03-06 37
Projekt umowy doc 299,5 2018-03-06 38
STWIORB zip 378,1 2018-03-06 39
Wykaz robót budowlanych doc 133,0 2018-03-06 47
Wykaz osób doc 134,0 2018-03-06 37
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018-03-06 37

Pobierz wszystkie dokumenty