Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.6.2018

"Rekonstrukcja uszkodzonego wału cofkowego rzeki Drwinki w miejscowości Dziewin, Gmina Drwinia"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 216,5 2018.03.06 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 156,3 2018.03.06 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 13237,7 2018.03.06 166
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 121,8 2018.03.06 92
Formularz oferty doc 147,0 2018.03.06 114
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 131,5 2018.03.06 93
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 171,0 2018.03.06 93
Projekt umowy doc 299,5 2018.03.06 98
STWIORB zip 378,1 2018.03.06 99
Wykaz robót budowlanych doc 133,0 2018.03.06 109
Wykaz osób doc 134,0 2018.03.06 95
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 120,3 2018.03.06 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 67,9 2018.03.23 91

Pobierz wszystkie dokumenty