Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-99/18

"Dostawa mebli do Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii KC-zp.272-99/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,6 2018.03.06 135

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 562,8 2018.03.06 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2018.04.12 84
espd-request (1M) xml 127,4 2018.03.06 128
JEDZ doc 222,0 2018.03.06 134
Wzór formularza oferty doc 29,3 2018.03.06 157
Wzór umowy - dostawy doc 86,5 2018.03.06 137

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.04.12 86

Pobierz wszystkie dokumenty