Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-01/18

"Remont pokoi na IVp i Vp w Domu Studenta nr 7 Herkules"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2018.03.05 245

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,2 2018.03.05 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.03.05 102
Opis przedmiotu zamówienia, STWiOR pdf 5889,8 2018.03.05 147
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2018.03.05 112
przedmiar pdf 1850,2 2018.03.05 190
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2018.03.05 125
Wzór umowy na roboty budowlane doc 133,0 2018.03.05 120
załączniki pdf 758,6 2018.03.05 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2018.03.20 117

Pobierz wszystkie dokumenty