Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-01/18

"Remont pokoi na IVp i Vp w Domu Studenta nr 7 Herkules"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2018-03-05 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,2 2018-03-05 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018-03-05 60
Opis przedmiotu zamówienia, STWiOR pdf 5889,8 2018-03-05 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2018-03-05 63
przedmiar pdf 1850,2 2018-03-05 95
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2018-03-05 63
Wzór umowy na roboty budowlane doc 133,0 2018-03-05 62
załączniki pdf 758,6 2018-03-05 75

Pobierz wszystkie dokumenty