Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-01/18

"Remont pokoi na IVp i Vp w Domu Studenta nr 7 Herkules"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2018.03.05 228

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,2 2018.03.05 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.03.05 93
Opis przedmiotu zamówienia, STWiOR pdf 5889,8 2018.03.05 130
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2018.03.05 97
przedmiar pdf 1850,2 2018.03.05 166
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2018.03.05 113
Wzór umowy na roboty budowlane doc 133,0 2018.03.05 103
załączniki pdf 758,6 2018.03.05 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2018.03.20 86

Pobierz wszystkie dokumenty