Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-96/18

"Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, c.o., wod-kan., elektryczną, teletechniczną na 1 piętrze paw. S-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-96/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,8 2018-03-05 166

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 95,7 2018-03-16 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,5 2018-03-05 220

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018-03-05 121
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018-03-05 124
Wykaz osób doc 43,0 2018-03-05 122
Wzor umowy doc 245,5 2018-03-05 130
Wzór formularza oferty doc 60,5 2018-03-05 125
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018-03-05 123
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2018-03-05 127
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018-03-05 119

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania, zmiana SIWZ (2) doc 213,7 2018-03-23 97
Odpowiedź na zapytania, zmiany SIWZ (1) doc 218,0 2018-03-22 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,5 2018-04-04 35
Informacja z otwarcia ofert pdf 580,1 2018-04-04 63
NOWY OBOWEIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY doc 245,5 2018-03-22 74
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018-03-16 104
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 215,5 2018-03-23 98
Zmiana ogłoszenia doc 109,5 2018-03-23 88

Pobierz wszystkie dokumenty