Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-96/18

"Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, c.o., wod-kan., elektryczną, teletechniczną na 1 piętrze paw. S-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-96/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,8 2018.03.05 195

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 95,7 2018.03.16 125

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,5 2018.03.05 242

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.03.05 129
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.03.05 140
Wykaz osób doc 43,0 2018.03.05 129
Wzor umowy doc 245,5 2018.03.05 143
Wzór formularza oferty doc 60,5 2018.03.05 145
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.03.05 142
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2018.03.05 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.03.05 127

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania, zmiana SIWZ (2) doc 213,7 2018.03.23 122
Odpowiedź na zapytania, zmiany SIWZ (1) doc 218,0 2018.03.22 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,5 2018.04.04 52
Informacja z otwarcia ofert pdf 580,1 2018.04.04 84
NOWY OBOWEIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY doc 245,5 2018.03.22 88
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018.03.16 123
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 215,5 2018.03.23 125
Zmiana ogłoszenia doc 109,5 2018.03.23 111

Pobierz wszystkie dokumenty