Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-96/18

"Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, c.o., wod-kan., elektryczną, teletechniczną na 1 piętrze paw. S-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-96/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,8 2018.03.05 208

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 95,7 2018.03.16 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,5 2018.03.05 256

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.03.05 137
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.03.05 148
Wykaz osób doc 43,0 2018.03.05 137
Wzor umowy doc 245,5 2018.03.05 152
Wzór formularza oferty doc 60,5 2018.03.05 157
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.03.05 150
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2018.03.05 161
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.03.05 135

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania, zmiana SIWZ (2) doc 213,7 2018.03.23 132
Odpowiedź na zapytania, zmiany SIWZ (1) doc 218,0 2018.03.22 128

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,5 2018.04.04 66
Informacja z otwarcia ofert pdf 580,1 2018.04.04 89
NOWY OBOWEIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY doc 245,5 2018.03.22 97
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018.03.16 133
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 215,5 2018.03.23 140
Zmiana ogłoszenia doc 109,5 2018.03.23 120

Pobierz wszystkie dokumenty