Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-96/18

"Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi, wentylacją mechaniczną, klimatyzacją, c.o., wod-kan., elektryczną, teletechniczną na 1 piętrze paw. S-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-96/18"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 37,8 2018.03.05 237

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 95,7 2018.03.16 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,5 2018.03.05 276

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2018.03.05 163
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2018.03.05 177
Wykaz osób doc 43,0 2018.03.05 160
Wzor umowy doc 245,5 2018.03.05 179
Wzór formularza oferty doc 60,5 2018.03.05 180
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2018.03.05 170
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2018.03.05 185
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2018.03.05 163

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania, zmiana SIWZ (2) doc 213,7 2018.03.23 157
Odpowiedź na zapytania, zmiany SIWZ (1) doc 218,0 2018.03.22 150

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 23,5 2018.04.04 93
Informacja z otwarcia ofert pdf 580,1 2018.04.04 115
NOWY OBOWEIĄZUJĄCY WZÓR UMOWY doc 245,5 2018.03.22 120
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 212,3 2018.03.16 163
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert 2 doc 215,5 2018.03.23 163
Zmiana ogłoszenia doc 109,5 2018.03.23 146

Pobierz wszystkie dokumenty